Zbog radova u prostorijama Općine Lovreć, Općina je privremeno primorana koristiti drugu telefonsku liniju.

Stoga, u narednih nekoliko dana, ako budete imali potrebu zvati Općinu, molimo Vas da birate sljedeći broj: 021/670-808

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Općina Lovreć

--90162