RASTU NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU, STUDENTSKE STIPENDIJE I IZDVAJANJA ZA VRTIĆ

RASTU NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU, STUDENTSKE STIPENDIJE I IZDVAJANJA ZA VRTIĆ

Odlukom Općinskog vijeća na redovnoj sjednici održanoj 01.12. donesena je odluka da od 01.01.2018. Općina Lovreć pomaže svako novorođeno dijete na području općine:

Prvo dijete dobiva 3.000,00 HRK, drugo 6.000,00 HRK, a treće i svako iduće 50.000,00 HRK u roku deset godina (svake godine 5.000,00 HRK)

Studentima po svakoj upisanoj godini Općina je podigla stipendije na 3.000,00 HRK

Također, od 01.01. sufinanciranje vrtića se podiže na 80% mjesečnog iznosa.

Ova prava ostvarit će oni koji su prijavljeni i sa mjestom boravka i prebivališta u našoj općini.

Odluke su donesene u sklopu pronatalitetne politike i mjera demografskog oporavka na području Općine.