ZA BOLJI ŽIVOT U DALMACIJI

ZA BOLJI ŽIVOT U DALMACIJI

U posljednjem izdanju Vijenca, časopisa kojeg izdaje Matica hrvatska, od 20. srpnja 2017., objavljen je osvrt Gojka Borića pod naslovom “Za bolji život u Dalmaciji” o knjizi Dalmacija – neizbrušeni dijamant, autora Marka Trogrlića i Konrada Clewinga. Studenčanima je ova knjiga poznata jer je prošle godine, u sklopu kluturnog programa Studenačkog lita, bila predstavljena od strane jednog od autora, našega Marka Trogrlića. Da podsjetimo, knjiga Dalmacija – neizbrušeni dijamant donosi nam prikaz kojega je namjesnik Lilienberg napisao putujući po Dalmaciji. Vrijednost ove knjige leži u njenoj aktualnosti, o čemu i piše Borić. Može nam i mora poslužiti kao izvor kojemu ćemo se obratiti u našim nastojanjima da Dalmaciji, a osobito Dalmatinskoj zagori osiguramo svijetlu i stabilnu budućnost.

Cijeli Borićev osvrt možete pročitati na sljedećoj poveznici.

image.phpvijenac_610-612_naslovna_large