Novosti

IZGRADNJA OLTARA

Nakon donacije gosp. Stjepana Vukovića-Ićka o kojoj smo već pisali u ponedjeljak su započeli radovi na rušenju starog oltara i izgradnje prezbiterijalnog prostora i postavljanju novog oltara. Stari oltar je posuđen iz crkve Gospe od Anđela u Imotskom i bit će vraćen u samostanski muzej. Izgradnjom ovoga dijela uredit će se i kameni luk u crkvi. Već izbijanjem starih fuga…

DONJI DIO GROBLJA

Nakon završenog donjeg dijela groblja, na kojemu je ostalo još postaviti ogradni dio, započelo se zasipavanje materijalom na cijeloj dužini donjeg dijela na kojemu su betonski kosturi za sve grobnice naliveni betonom. Sada predstoji izgradnja kamenog zida u dužini od 70 m, izlijevanje polica i gornje završne ploče. Poslije ovih radova napravit će se i centralni grobljanski križ i popločavanje…

VODOVOD PREMA BEKAVCIMA

Sukladno proračunskim mogućnostima općine Lovreć započeli su iskopi mjesne vodovodne mreže prema Bekavcima. Zainteresiranih priključaka je šest, ali je magistralna mreža dovedena još prošle godine. Navedeni radovi trebaju završiti do sredine mjeseca srpnja.

POPLOČAVANJE TRGA

Zajedničkom inicijativom između obitelji Mladena Meštrovića i Filipe Udiljak  i općine Lovreć, postavljaju se betonske ploče na površini od 450 m2, na zapadnom dijelu Franjevačkog trga. Nakon postavljanja ovih betonskih ploča cijela površina trga bit će veća od 1000m2 i dobit će jednu drugačiju sliku. Svi radovi trebaju završiti do početka srpnja ove godine.

RADOVI NA TRGU

U sklopu priprema za proslavu blagdana sv. Ilije i studenačkog kulturnog ljeta 2008.,uredit će se i dotjerati Franjevački trg. Tako se počelo s fugiranjima prilazne staze. Nabavljene su nove klupe i pepeljare. Iskopat će se novi bunar za fontanu, očistit će se kamene ploče. Svi radovi bi trebali bit gotovi do kraja lipnja.