Dječji vrtić Nikolići – zadovoljeni svi preduvjeti

Dječji vrtić Nikolići – zadovoljeni svi preduvjeti

Već neko vrijeme se na razini Općine planira izgradnja dječjeg vrtića u prostorima nekadašnje  područne škole u naselju Nikolići. S obzirom na mnoge administrativne poteškoće koje su pratile tu ideju, koncem rujna su se konačno ostvarili osnovni preduvjeti za početak realizacije tog vrlo vrijednog i značajnog projekta za našu Općinu. Izgradnja dječjeg vrtića nije samo vrijedan infrastrukturni projekt, već je prije svega temelj za jači demografski zamah. Kako je školska zgrada u Nikolićima napuštena te se nastava u njoj ne održava već godinama, vodstvo Općine zatražilo je od osnivača i vlasnika,  županije Splitsko-dalmatinske pravo građenja. Županijska skupština jednoglasno je podržala namjeru Općine te je potom potpisan Ugovor o osnivanju prava građenja između Općine Lovreć i lovrećke Osnovne škole Slivija Strahimira Kranjčevića. Uz pravo građenja, dobivena je i građevinska dozvola, a već unaprijed se izradila i dovršila vrlo kompleksna dokumentacija za kandidaturu na mjeru 7.4.1. koju financiraju EU fondovi. S obzirom na ostvarenje svih navedenih preduvjeta, uz suglasnost Općinskog vijeća, načelnik Petar Petričević je koncem rujna predao svu traženu dokumentaciju. Izuzetno su realni izgledi da se ovaj projekt financira sredstvima europskih fondova, a procjena izgradnje i opremanja vrtića se kreće oko 9.000.000 kn.

Vrtić je, uz Vatrogasni dom-Lovreć već drugi  pripremljeni projekt koji je kandidiran za sufinanciranje EU fondovima u nepunih šest mjeseci od izbora novog načelnika i Općinskog vijeća.

Vjerujemo kako će se ovako dobri i kvalitetni projekti u svim poljima nastaviti ostvarivati i u buduće.

Sve detalje oko navedenog moguće je provjeriti i pogledati u Službenom glasniku Općine Lovreć na njenoj mrežnoj stranici.