DONJI DIO GROBLJA

Nakon završenog donjeg dijela groblja, na kojemu je ostalo još postaviti ogradni dio, započelo se zasipavanje materijalom na cijeloj dužini donjeg dijela na kojemu su betonski kosturi za sve grobnice naliveni betonom. Sada predstoji izgradnja kamenog zida u dužini od 70 m, izlijevanje polica i gornje završne ploče. Poslije ovih radova napravit će se i centralni grobljanski križ i popločavanje kao i na gornjoj etaži.

Zbog obilnih i svakodnvenih kiša radovi su usporeni gotovo mjesec dana. Planirani završetak groblja prolongirat će se do početka mjeseca rujna.