HODOČAŠĆE U BLEIBURG

Općina Lovreć je i ove godine organizirala odlazak u Bleiburg, simbol masovnog stratišta stotina tisuća Hrvata. Prije dolaska u Bleiburg posjetili smo grad Varaždin kao i mjesto Lepoglavu. Gradom Varaždinom imali smo njihovog turističkog vodiča koji nam je pokazivao znamenitosti i ljepote ovoga kraja, a u Lepoglavi smo pogledali pavlinsku crkvu iz 15 stoljeća te zatvor u kojem je trenutno smješten i naš sumještanin Dinko Šakić.

Spomenom na sve križne puteve u misno slavlje nas je uveo biskup bračko-hvarsko-viški Slobodan Štambuk i svojom moitvom na groblju Unter-Loibach gdje se u procesiji od oko 12 tisuća ljudi krenulo prema Blajburškom polju.

Svojom homilijom govoreći o pravednosti i patnjama i svakoj nevinoj stradaloj žrtvi rekao je: “Volite majku Domovinu i nosite je u srcu gdje god pošli!”

Ovo hodočašće uvijek i iznova probudi još jaču ljubav prema Domovini i svome narodu.