NASELJA

ANTUNOVIĆI 

BATALIĆI 

BATINIĆI 

BEKAVCI 

DUJMOVIĆI

 DVORINE

 ČORBIĆI 

GLAVICA 

GRADINA 

JURČEVIĆI 

JURIBAŠIĆI 

KAŠIN OKRAJAK 

KOVAČEVIĆI

 KOZINE 

MARASI 

MEŠTROVIĆI

 MILJCI 

MILJKOVAČA 

GUTIĆI

MUSINAC 

PAŠKIĆA STAJE

 PODGRADINA 

PODGREDA 

PODKULA 

PRKE

 PRŽIĆI

 REPINJAVAČA 

STANINE-BOŠNJACI 

SVETI ILIJA-KOD CRKVE

 ŠAKIĆI 

ŠANDAJIĆI

 UDILJKOVE STAJE 

UDOVIČIĆI 

VRANIĆI 

VRDOLAC 

VRTAČE

 VUČKOVAC 

VUŽIĆI 

ŽILIĆI