O školi i školstvu

Kraći povijesni pregled
Osnovna škola STUDENCI ima bogatu kulturno-prosvjetnu prošlost. Počela je radom davne 1867. godine odlukom carskog i Kraljevskog Pokrajinsko-učionskog vijeća u Zadru.
Godine (2001.) bila je 134-ta obljetnica njezinog postojanja. To je bila prva pučka seoska škola na području Imotske krajine, a druga uopće, jer prva je bila u Imotskom. Zaslugu za otvaranje ove škole ima mjesni prosvjetitelj i domoljub fra Anđeo Udiljak, ne samo u Studencima, gdje je i rođen, nego i u svim mjestima svojega župnikovanja (Proložac, Ričice, Lovreć, Runovići) otvarao je škole i opismenjavao puk, znajući da samo pismeni i prosvijećeni mogu ostati i opstati na ovim surovim prostorima, izloženi političkoj vjetrometini i inim utjecajima. Prvim učiteljem u Studencima bijaše njegov sinovac Ivan Udiljak – Šuvelić koji završi gimnaziju u Rijeci, a učiteljski tečaj u Sinju i Zadru. Još od 1861.godine opismenjavao je Studenčane u svojoj privatnoj (trivijalnoj ) školi, a njegova potvrda o opismenjavanju je imala težinu javne isprave. Razumije se da je u početku to bila samo jednorazredna mješovita škola. Ilustracije radi, prema izvešću nazornika državnih pučkih-osnovnih škola u kotaru Imotski od 21. listopada 1869. godine, broj: 2310 za godine 1865-66-67. stoji ” da je na Studencima 1867. godine dužno pohađati školu : 121 dječak i 127 djevojčica. Redovito pohađa nastavu 47 dječaka i 47 djevojčica”. To je impozantna brojka ako bismo usporedili s današnjim brojem učenika.
Od tada pa do danas škola djeluje kontinuirano s manjim prekidima za vrijeme I. i II. Svjetskog rata. Škola je mijenjala učitelje i programe, oblike rada i gospodare, ali je uvijek ( i danas) ostala stožer kulturno-prosvjetnog života u ovom selu. Već sam naveo da je škola u početku bila jednogodišnja, razvija se u četverogodišnju i šestogodišnju, da bi od školske 1955/56. godine postala osmogodišnja. Takvu organizaciju zadržala je do sada.
Ovaj kratki povijesni pregled razvitka ove škole govori da imamo bogatu prosvjetnu tradiciju kojom se možemo ponositi i po čemu smo prepoznatljivi. Ovakvim prosvjetnim postignućem mogle bi se dičiti i razvijenije sredine od naše.

Današnje stanje
Zbog ekonomskih, a katkad i političkih razloga, Studenčani se raseliše diljem Lijepe naše, Europe i svijeta. Stoga u Studencima nastavu pohađa 40 učenika od I-VIII. razreda, prije četrdesetak godina bilo ih je nešto manje od 400. Nerazumno iseljavanje stanovništva je dovelo do toga da je danas ovako mali broj učenika.

Zbog toga, a i zbog ispunjavanja drugih kriterija, naša škola je proglašena malom gorskom školom ( 700 m Nadmorske visine) Odlukom Ministarstva prosvjete i športa republike Hrvatske, klasa :602-02/94-01-242, Ur.broj:532-02-1/5-59-01 od 30. ožujka 1995.godine. U posljednje 2-3 godine broj novorođene djece se povećava pa budućnost ove škole ne bi smjela biti upitna. Broj djelatnika u našoj školi je 18 i svećenik koji predaje vjeronauk s pola radnog vremena. Uposleno je 9 učitelja, po jedan administrativno-računovodstveni djelatnik, majstor škole i spremačica, te fra Jakov Begonja, župnik koji predaje vjeronauk. Kvalifikacijska struktura učitelja zadovoljava. Prosječno radno iskustvo iznosi preko 25 godina.

Djelatnici u Osnovnoj školi STUDENCI su:
 1. Ante Češljar,dipl.ing,VII stupanj ravnatelj
 2. Marina Bilić, tajnica škole i knjigovođa, IV stupanj
 3. Katarina Vrca, učiteljica razredne nastave, VII stupanj
 4. Matija Madunić, učiteljica razredne nastave, VII stupanj
 5. Nedjeljko Bilić-Centić, učitelj hrvatskog jezika i književnosti, VI stupanj
 6. Hrvoje Ćatipović, VII stupanj -informatičar
 7. Marija Marinković, muzički pedagog
 8. Ivana Mandić, Učitelj matematike, VI stupanj
 9. Jelena Žužul, učiteljica biologije
 10. Ana Tomašević ,kemije, VI stupanj
 11. Petar Elez, učitelj fizike i tehničke kulture, VI stupanj
 12. Zdenka Bilić-Centić, učiteljica povijesti i zemljopisa, VI stupanj
 13. Branimir Poljak predaje vjeronauk, VII stupanj
 14. Jelena Pavić, profesor njemačkog jezika, VII stupanj
 15. Marijan Udiljak,profesor TZK, VII stupanj
 16. Tihana Ivković,profesor engleskog jezika, VII stupanj
 17. Sanja Stipanović, likovna kultura
 18. Mirko Rimac, pedagog
 19. Mirko Babić, majstor škole
 20. Ljubica Udiljak, spremačica.

 

Prostorni uvjeti
Od osnutka ove škole pa sve do 1935. godine nastava se odvijala u privatnim kućama. Prva je bila u Antunovića kući-Podgreda i to 8 godina, a zatim se preselila u Jelačića kuću, u središtu Studenaca, i bila 8 godina. Iz Jeličića kuće seli se u Alibegovac 1878. godine. Zna se da je škola selila još u Stanića kuću- Drage i u Grpčevu kuću-Dvorine, ali se ne zna po koliko je godina radila u navedenim kućama. Zbog skučenog prostora i problema oko seljakanja škole, Studenčani odlučiše podići šklosku zgradu. Gradnja je započela 1934. godine, a prve učenike je primila školske godine 1936/37. godine. To je kamena građevina, jedna od najljepših školskih objekata u Imotskoj krajini u to vrijeme. Za vrijeme II: svjetskog rata, 1943. godine, bila je zapaljena od talijanskih fašista. Ostali su samo goli zidovi jer je sav inventar izgorio kao i pedagoška i školska dokumentacija. Tako su nestali pisani dokumenti o povijesnom razvitku ove škole. Obnovljena je 1947. godine, a u njoj se održava nastava od školske 1948/49 godine. Kako su radovi izvođeni na brzinu, a materijal bi nekvalitetan, već 1969. godine trebalo je izvršiti rekonstrukciju i adaptaciju školske zgrade. Postavljene su betonske međukatne konstrukcije, izgrađen je ravni krov, a dobilo se 6 učionica. Takva školska zgrada je odgovarala svrsi. Međutim, drveni prozori na južnom krilu zgrade ubrzo su propali pa se 1982. godine mijenjaju i to od PVC materijala.
U školskoj godini 2001/02. godine instalirano je centralno grijanje na lož-ulje, postavljeno drveno krovište s crijepom i izmijenjeno prozore na sjevernom krilu zgrade.
Ministarstvo prosvjete i športa republike Hrvatske je za to osiguralo sredstva. Tako će se ponovo vratiti vanjski izgled škole kakav je bio prilikom gradnje ( 135.god.) za kojim čeznu svi stariji Studenčani.

Posebnosti bitne za prepoznatljivost škole
Ima nekoliko elemenata po kojima smo prepoznatljivi i koji nam daju posebna obilježja:
 • Najveći naš ponos je 134 godine djelovanja što našu školu svrstava u sam vrh prosvjetnog djelovanja u republici Hrvatskoj. Što je to značilo za malu seosku sredinu prije 13 desetljeća nije potrebno ni govoriti. Kroz ovu školu su prošle mnoge generacije odgojenika koje su u nastavku školovanja postigle zavdne rezultate. Tako, u ovoj školi su stjecali svoja prva znanja : 14 doktora i magistara znanosti, preko 150 stručnjaka s visokom i višom sručnom spremom ( profesora, inženjera, ekonomista, pravnika, liječnika, stomatologa, politologa, svećenika, agronoma, kemičara, novinara, nastavnika itd.)i preko 300 sa završenom srednjom školom različitih struka.
 • Naš škloski list “TRATINČICA” je izlazio više od 10 godina. Trenutačno ne izlazi zbog financijskih i inih poteškoća , ali se nadamo ponovo ga pokrenuti.
 • Prije nekoliko godina imali smo i učeničku zadrugu koja se bavila pčelarstvom. Kada se dogodio pomor pčela više je nismo bili u stanju pokrenuti.
 • Sve veća briga za okoliš i djelovanje na ekološku svijest učenika kao i skrb za higijensko-sanitarne uvjete u školskim prostorima.
 • Naši učenici su sudjelovali na raznim natjecanjima, a istakli bismo:
  • četiri puta smo bili na smotri “LIDRANO” na republičkoj razini
  • Dva puta na natjecanju iz matematike u okviru Pokreta “ZNANOST MLADIMA”, također na republičkoj razini
  • Dva puta na natjecanju iz biologije , također u okviru Pokreta “ZNANOST MLADIMA” na republičkoj razinii
  • Naš odgojno-obrazovni slogan je:
   ” RED, RAD I ODGOVORNOST.
   NIŠTA NIJE TAKO DOBRO DA NE MOŽE BITI BOLJE!”

Školski Kurikulum 2010./2011.:

Preuzmi Školski Kurikulum 2010./2011.