Poziv hrvatskim braniteljima

Poziv hrvatskim braniteljima


Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115. imotske brigade Hrvatske vojske uputila je dopis našoj župi kojim pozivaju na suradnju u prikupljanju dokumentacije za izradu Monografije o ratnom putu brigade u spomen na sve poginule i umrle pripadnike.
Kako bi prikupili što više podataka, uputili su slijedeći dopis:FE7ECD1A-C52E-47FE-9836-EE2EF713318B

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115. imotske brigade Hrvatske vojske već godinama radi na pisanju monografije o ratnom putu brigade, kroz koju je prošlo oko 4.000 Imoćana i drugih koji su se borili pod našom brigadom.

Na monografiji su angažirana tri povjesničara, naš Imoćanin Nikola Štambak, naš prijatelj dubrovačkih korijena dr.sc. Jakša Raguž i Teo Šalinović.

Da bi upotpunili buduću monografiju i što jasnije iznijeli istinu o Domovinskom ratu i našim bojovnicima koji su stvarali Republiku Hrvatsku ovim putem molimo sve bivše pripadnike 115. imotske brigade koji imaju nekakvu dokumentaciju (bilo kakvu) vezanu uz ratni put spomenute brigade da je ustupe na uvid Udruzi.

Molimo da materijale u vidu dokumenta, dnevnika, bilješki, topografskih karti, fotografija ili u bilo kojem drugom oblik donesu ili dostave u prostorije Udruge na adresi:

Ante Starčevića 23, 21260 Imotski, (095 90 38 315 Tajnik)

Udruga se nalazi nasuprot gradske vijećnice Grada Imotskog, gdje su nekada i bile matične prostorije brigade. Svi materijali koji se dostave u Udrugu tajnik će kopirati i vratiti donositelju uz zahvalu, te će poslužiti za završni dio monografije.

 

Šteta bi bila da se monografija izda u pisanom obliku, a da pojedina dokumentacija ostane po privatnim arhivama i tako nikada ne ugleda svjetlo dana.

Knjigu o Imoćanima u Domovinskom ratu smo dužni napisati radi naših poginulih i umrlih pripadnika kao i za mlađe generacije koje dolaze, stasaju i rastu u slobodnoj državi o kojoj su mnogi snivali stoljećima.49814DB0-8BDF-4516-BB40-887057F0B0CB

DUŠU BOGU – ŽIVOT ZA HRVATSKU