UGOVOR ZA BOJANJE CRKVE

Dok se gradi oltar, župnik je potpisao ugovor sa soboslikarskim obrtom Ukras gletanje sakristije i bojanje cijele crkve. Skele u crkvi su postavljene i nadamo se da će se radnici držati dogovorenih termina za uređenej crkvenog prostora do 15.7., odnosno blagdana svetog Ilije.