Župa

Župa Studenci postala je samostalna župna zajednica 1733. g. Zaštinik župe je sv. Ilija prorok.. Župu vode franjevci reda “Male braće”, a sadašnji je župnik fra Jakov Begonja.
 
Crkva sv. Ilije
Sagrađena je u periodu od 1872. do 1879. godine. Nakon mnogih rekonstrukcija kroz prošlost, današnji izgled je slijedeći: Pravokutnog je oblika s četvrtastom apsidom iza koje je sakristija. Na pročelju, koje je okrenuto prema zapadu je portal s timpanom, velika ruža i zvonik na preslicu. Na zvoniku su 1999. g. umjesto zvona postavljeni kipovi hrvatskih svetaca. Crkva ima osam velikih prozora i to po tri sa sjeverne i južne strane na glavnoj lađi i po jedan u prezbiteriju. Na začelju sa sjeverne strane podignut je zvonik 1965. godine. U prezbiteriju je glavni s tabernakulom iz stare crkve u Imotskom na kojemu su kipovi Gospina uznesenja i sv. Ilije, a na zidu je slika Vlade Marjanovića: “Ulazak sv. Ilije u nebo na ognjenim kolima”. Na prozorima su postavljeni vitraili akad. slikara Josipa Bifela. Svaki slučajni ili namjerni posjetitelj biti će iznenađen ljepotom i jednostavnošću ove građevine.

Kapela sv. Roka
Uz župnu kuću Podgredom 1860. g. sagrađena je kapela sv. Roka. Najtemeljitija obnova napravljena je 1999. g. Promjenjen je krov, u sjevernom zidu postavljene su niše za kipove sv. Roka, B. D. Marije i sv. Ante. Cijela je kapela nanovo ožbukana, a prozori su ukrašeni vitrailima Kristijana Falaka koji je obnovio i dvije stare čoke tako da je kapela dobila potpuno novi izgled.
Gospina kapela kod župne crkve
U blizini crkve u samom zidu koji okružuje crkvu i groblje 1892. g. obitelj Bilić Džakula sagradila je kapelicu B. D. Marije. Kod preuređenja zida 1998. g. kapelica je obnovljena i u njoj je sada slika Čudotvorne Gospe Sinjske.
Kapela Gospe Fatimske
Na putu prema Lovreću blizu Džaltine kuće Ivan Šakić podigao je kapelicu Gospi Lurdskoj. Kad je 1980. g. proširivana cesta Lovreć – Studenci kapelica je srušena. 1987. g. tadašnji župnik fra Ante Sekelez uz svesrdnu pomoć župljana gradi novu kapelu Gospe Fatimske.
Kip je darovao Ivan Cikojević .
Gospina kapela kod Dujmovića
Na putu prema Imotskom u borovoj šumi u Blizini Dujmovića nalazi se Gospina kapela koju je podigao Mate Bekavac. Zbog velike blizine ceste kapela je premještena među borove 1998. g. Kapela je nadsvođena i okružena stupovima, s lijepim okolišem i prilazima.

Kapela sv. Nikole u Dvorinama
Studenčani koji žive i rade u Zagrebu izrazili su želju još 1990. da žele sagraditi novu kapelu na raskrižju puteva prema Vinici i Aržanu. Kad je započela izgradnja ceste Studenci – Vinica župnik fra Frano Bilokapić odlučio je ostvariti želju svojih župljana. Glavni izvođač radova bio je Ljubomir Bilić – Perić, a pomagali su mu Mate Udovičić – Makić i Jakov Babić – Jakiša. Kapela je građena uglavnom od domaćeg kamena koji je poklonio Ivan Udovičić – Rožić. Križ na krovištu kapele pronađen u groblju dar je obitelji Prka, a izliven je 1919. g. Oko kapele postavljeno je 12 velikih stijena koje simboliziraju 12 apostola. Postolje za kip sv. Nikole isklesano je iz jednog kamena, a kip je visok 110 cm.