“Zvizda” u novom sjaju

“Zvizda” u novom sjaju

Najveći i najpoznatiji studenački izvor “Zvizda” koji je nekoć napajao ne samo Studence nego i mnoga okolna sela, dobiva dugo iščekivanu sanaciju i obnovu.

IMG_9720

Posredstvom i zalaganjem Općine Lovreć i uz svekoliku pomoć Hrvatskih voda, stvoreni su preduvjeti za početak izrade projektne dokumentacije.

Naime, u proteklom razdoblju (2022.-2024.) Hrvatske vode su započele i dovršile uknjižbu na predmetne čestice što je bio jedan od osnovnih preduvjeta bilo kakvih javnih investicija pa tako i u vodna dobra.

IMG_9721

Uslijed djelovanja stalnih izvora Zvizde, Dedina vrila i Bunarića – sliva koji gravitira Studenačkom polju, u kišnom periodu godine dolazilo je do plavljenja površina na tom dijelu polja, od glavnog odvodnog kanala u Velikom polju do samih izvora. Cilj projekta je spriječiti razlijevanje vode na tom dijelu polja, a pogotovo u izvorišnim zonama i omogućiti prihvat izvorskih voda i njihovo usmjeravanje prema glavnom kanalu.

IMG_9723

Hrvatske vode trenutačno na tom dijelu Studenačkog polja provode geodetska snimanja te izradu geodetskih podloga i elaborata na kojima će se izraditi projektna dokumentacija i ishođenje dozvola za radove.

IMG_9722

Uređenje odvodnih kanala će u potpunosti financirati Hrvatske vode dok će Općina osigurati sredstva za uređenje okoliša pokraj izvora kako bi u punoj mjeri postali ugodan prostor za boravak i omiljeno mjesto za šetnju i rekreaciju svih mještana.

preneseno s facebook stranice Općine Lovreć